2020-10-19 11:06:15

VAŽNO - FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE PREHRANE U ŠKOLSKOJ KUHINJI

Poštovani  roditelji,

kao što ste i bili obaviješteni početkom školske godine u anketnim listovima o korištenju školske prehrane, Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja Grada Samobora za školsku godinu 2020./2021. utvrđeni su kriteriji za financiranje/sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama.

Ovim vas putem podsjećamo kako učenici mogu koristiti olakšice od prvog sljedećeg mjeseca u kojem je škola zaprimila dokumentaciju na osnovu koje učenik ostvaruje pravo na financiranje/sufinanciranje.

Molimo da se o navedenome dodatno informirate iz priloženih Uputa za ostvarivanje financiranja/sufinanciranja prehrane u školskoj kuhinji  te da ispunjene i potpisane obrasce koji se nalaze u prilogu (Zahtjev i Privolaproslijedite na školski mail ured@os-rude.skole.hr  ili osobno dostavite u školu uz prethodnu telefonsku najavu (01/3379 110) s obzirom na važeće epidemiološke mjere najkasnije do 27.10.2020.

Na temelju vaših dostavljenih Zahtjeva i PrivoleUpravni odjel za društvene djelatnosti Grada Samobora preuzet će podatke o prihodima i primicima ostvarenim u prethodna 3 mjeseca za sve članove kućanstva iz sustava Evidencije o dohocima i primicima Porezne uprave Republike Hrvatske te ih dostaviti školama


Osnovna škola Rude