2020-04-29 16:29:51

financiranje školske kuhinje

S obzirom na okolnosti, Gradsko vijeće Grada Samobora donosi odluku o nesudjelovanju u natječaju zaklade Za djecu Hrvatske, a putem kojeg se htjelo (su)financirati školsku prehranu ove školske godine.

 


Osnovna škola Rude