2020-04-29 16:20:57

upisi u 1. razred

U opširnijem tekstu potražite obavijest o ovogodišnjim upisima u 1. razred, doku privitku možete pročitati dopis tima školske medicine o upisu u 1. razred s općenitim obavijestima koje vrijede za svaku upisnu godinu.

OBAVIJEST O UPISIMA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE za šk.god. 2020./21. I RADU POVJERENSTAVA ZA UTVRĐIVANJE PRIMJERENIH OBLIKA ŠKOLOVANJA

 

I – Upisi u 1.razred osnovne škole

Sve aktivnosti vezane za upis u 1. razred osnovne škole obustavljene su temeljem odluke Vlade RH od 13.03.2020. o obustavljanju nastave  https://vlada.gov.hr/sjednice/212-telefonska-sjednica-vlade-republike-hrvatske/28985 nakon koje je 14.03.2020. slijedilo obraćanje ministrice Blaženke Divjak ravnateljima škola te dopis Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije u kojem svi uključeni se obavještavaju da se od utorka, 17.03.2020., zbog provođenja mjera zaštite od širenja koronavirusa, do daljnjega obustavljaju sve aktivnosti vezane uz upis djece u 1.razred osnovne škole u osnovnim školama i zdravstvenim ustanovama na području Zagrebačke županija.

Sve dok je na snazi navedena odluka neće se obavljati liječnički pregledi i cijepljenja u nadležnim ambulantama školske medicine, testiranja u školama niti formalni upisi u 1.razred OŠ koji su se prema Obavijesti o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./21. na području Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i općine Stupnik i rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja deteta (pregledu djeteta), u skladu s dopisom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Ispostava Samobor od 07.02.2020. trebali odvijati u periodu od 15.svibnja do 15.lipnja 2020.

Do 17.03.2020. oformljeni su popisi školskih obveznika za sve osnovne škole na području Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te dostavljeni školama i nadležnim timovima školske medicine koji su napravili raspored pregleda po školama te je iz Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Ispostave Samobor odaslan roditeljima/starateljima prvi dio poziva koji su zbog predmetne odluke „stornirani“.

Do tog je datuma liječnički pregled u nadležnim ambulantama školske medicine i/ili testiranje u školi obavio je tek manji broj djece koja su prošle školske godine ostvarila pravo na odgodu upisa u 1.razred OŠ i koja su iznimno pozivana na pregled/testiranja već od 15.02.2020.

Nakon prestanka važenja predmetne odluke roditeljima će se pozivi za pregled u školskoj ambulanti i testiranje u školi  ponoviti pismenim putem, telefonom i/ili putem sredstava informiranja.

Vjerujemo da će se pregledi i testiranja ove godine morati prilagoditi novim okolnostima o čemu će se svi uključeni stručnjaci pravovremeno usuglasiti.

Roditeljima/starateljima preporučamo pratiti informacije web stranice škola i web stranice Zagrebačke županije i Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na kojima će se pravovremeno moći pročitati sve aktualne obavijesti.

II - Rad Stručnih povjerenstava škola i Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika za Ispostavu Samobor

Posljednja sjednica Stručnog povjerenstva Ureda održana je 26.02.2020. Na sjednici je razmatrana dokumentacija i doneseni su prijedlozi za primjerene oblike školovanja za 40 učenika te su potom donesena adekvatna Rješenja. Slijedeća sjednica planirana je za 25.03.2020. prvenstveno za razmatranje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoćnike u nastavi u osnovnim i srednjim školama.

Sukladno dogovoru i odredbama Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, koordinatori u školama su Zahtjeve (Obrasce 1) s pripadajućim privitcima predali Uredu ali se sjednica zbog novonastale situacije nije mogla održati te se planira održati čim to bude moguće, u skladu s uputama Stožera civilne zaštite RH.

Aktivnosti vezane uz učenike s teškoćama koji su u postupku utvrđivanja primjerenog oblika školovanja odvijaju se kontinuirano, telefonskom i elektroničkom komunikacijom stručnih službi škola, nadležnih školskih liječnika i Ureda.

Dodatne informacije vezano za zaštitu zdravlja djece u vrijeme epidemije COVID-19 bolesti možete pročitati na poveznicama:

https://www.zzjz-zz.hr/obavijest-o-radu-sluzbe-za-skolsku-i-sveucilisnu-medicinu/

https://www.zzjz-zz.hr/covid-19/preporuke-za-skolsku-djecu-studente-i-njihove-roditelje/

 

Pripremila:

Zvonimira Papeš Ibrišević, dr.med., spec.školske medicine


Osnovna škola Rude