2020-04-14 14:46:30

Hrvatski Crveni Križ: smjernice kako organizirati obiteljski život

Hrvatski Crveni križ pripremio materijale, smjernice i praktične upute na koji način razgovarati s djecom u trenutnim okolnostima te kako organizirati obiteljski život

Hrvatski Crveni križ pripremio je dva materijala, smjernice i praktične upute na koji je način važno razgovarati s djecom u trenutnim okolnostima te kako organizirati obiteljski život.

Cilj izrađenih materijala je umanjiti negativne posljedice epidemije bolesti COVID-19 na psihofizički razvoj djece.

Materijali:

->>klik>> Preporuke za razgovor s djecom tijekom epidemije izazvane koronavirusom (COVID- 19)

->>klik>>  Obiteljski život u vrijeme opasnosti od koronavirusaPročitajte i:
ERF: telefonsko besplatno savjetovanje o razvoju djeteta
Dugom protiv korona virusa


Osnovna škola Rude